#128210
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. אני מניח שאתה שואל על תחום ההשפעה של אלקטרודת הארקה. אלקטרודת הארקה אכן משפיעה למרחק ניכר ונקודת האין סוף אכן מוגדר כחמש פעמים הממד הגדול ביותר של אלקטרודת ההארקה. מאידך ההשפעה המשמעותית מסתיימת אחרי מטרים ספורים ולכן נוהגים להשתמש במספר 5 מטרים.
  2. אתה חייב לקרא היטב את התשובות הרבות בפורום זה שמתייחסות למערכת ההארקה, מוליכי ההארקה ומוליכי חיבור להשוואת פוטנציאלים. אני מעולם לא ראיתי עמוד תאורה שמשהו ביצע לולאה סביבו! לעמודי תאורה שמחוברים למרכזיה באמצעות כבל שמכיל מוליך הארקה והלוח מאופס מתקינים בדרך כלל הארקת יסוד. על פי רוב אין סיבה לבצע איפוס במרכזיה. שימוש במוליכי הארקה אופקיים בחפירה מפיק מנסיוני הארקה מצויינת.
  3. יש להתקין מא”ז דו קטבי בכל עמוד תאורה.