#128216
kobigross
משתתף

שלום  יאיר

תמיד  מומלץ  להשאיר  רזרבה  של  זרם  במפסק  הראשי ,  בשביל  צרכנים בעתיד .

במקרה  שלך , במידה ולא  תוכל  להגדיל  מפסק  ראשי  ל-50  אמפר  תלת  פאזי 

המא”ז  הראשי  לא  אמור  לנתק  את  ההזנה  מפני  שהאופין  של מאז”ים  הוא : 

בזרם  של  1.13  מהזרם  הנקוב  של  המא”ז  לא  צריך  לנתק ,  בזרם  של 

1.45  מהזרם  הנקוב  של  המא”ז  צריך  לנתק  עד  1  שעה .

בברכה

קובי