#128217
YairEdery
משתתף

קובי תודה רבה על ההתייחסות שלך!

אני מבין את ההסבר שלך והאמת שהוא עוזר לי במידה מסויימת אבל הכוונה שלי קצת שונה, אני מתכוון שברגע שנוצר לי הפרש גדול בין הפאזות לדוגמא R-6A, S-7A, T-25A עקב הדלקת צרכן גדול והמפסק הראשי שלי 40A. יש סיבה שהוא יקפוץ או יגרום לבעיות כלשהם?