#128218
Samy
משתתף

לאריאל ערב טוב 

באותו נושא 

לקוח מעוניין להתקין עמדת טעינה 11KW  בחניון משוטף של 2 מגדלים בני 35 קומות לערך 

הלקוח מעוניין להזין את העמדה מלוח ציבורי והמסלול המוצע אורכו 160 מטר 

חלק מהמסלול יהיה בצינור מרירון וחלק בתוך צינור קוברה על תעלת רשת של הציבורי 

הכבל יהיה XLPE 5*10 

שאלתי היא 

עקב אורך הקו החריג ברצוני להתקין לוח משנה בקרבת העמדה עם מפסק ראשי 3*16 , פחת , מוני אנרגיה ובלוח המזין מא’ז 3*20  או 3*25 אמפר 

מה דעתך 

אשמך לתגובתך 

סמי רז