#128227
elad
משתתף

שלום רב,

1. בדף הנתונים של כבל מופיעים הנתונים שציינת

2. בדפי הנתונים גם ישנו מקדם הכפלה למפל מתח לפי אורך המעגל.

3. ישנם מחשבונים רבים ברשת, או תוכנות לחישוב מהיר של מפל מתח בקו, ואף לרשת שלמה.

בהצלחה