#128233
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מטרת המכשיר שתיארת הינה לנפח את הכפפות כדי לזהות אם יש חורים. בדיקה זו אינה תחליף לבדיקה במעבדה והיא אמור להיות בדיקת שיגרה לפני השימוש בכפפות במתקן חשמלי חי.

הבדיקה במעבדה מבוצעת מתח הרבה יותר גבוה מהמתח בו נדרשות הכפפות לעמוד.