#128237
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

לחוות דעתי מערכת זו אינה נדרשת בהגנת מפסק פחת.

  1. איני מכיר את המערכת אבל דומני שאין כאן גופי חימום טבולים במים אלא מחליפי חום. (נראה לי שהחימום מתבצע בגז)
  2. זו אינה מערכת שמותקנת על גג בנין או בגומחה כלשהי כשהיא חשופה לפגעי מזג אוויר ומטופלת על ידי טכנאים של החברה ולא על ידי חשמלאים שחלקם חובבים.