#128239
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

את מערכת החשמל בתחנות דלק יש לתכנן ולבדוק לפי תקנים שונים.

ישנם הנחיות חברת החשמל למרחקי התקרבות בין קווי  חשמל למגבלות בנייה בקרבת רשת החלוקה של חברת החשמל.

ישנן תקנות החשמל וההגנה בפני חשמול

וישנו המסמך המצ”ב בזה: item2.2a_new

בהצלחה