#128246
Samy
משתתף

לאלדד שלום רב 

חד משמעי 

עבודות החשמל צריכות להתבצע אך ורק ע’י חשמלאי מוסמך לגודל החיבור 

בכל עמדה שאני מלווה אני מבקש 

א רישיון החשמלאי 

ב שכל העבודות יתבצעו בנוכחותו לפחות

פונים אלי לקוחות המבקשים לבדוק מתקנים 

שאלתי הראשונה מי ביצע את העבודה ומוותר על עבודה שבוצעה שלא בנוכחות החשמלאי [ ואני מוותר על הרבה ] 

לא הכל נמדד בכסף 

בהצלחה 

סמי רז