#128249
arielsegal
מנהל בפורום

סמי שלום,

  1. איני רואה בעיה בהתקנה המתוארת למרות שמפסק הפחת לזרם של 100mA נראה לי מיותר. אם בכלל חשוב להתקין מפסק פחת סלקטיבי כי רק כך תובטח סלקטיביות בין מפסקי הפחת.
  2. מאחר ומותקן לוח משנה ליד העמדה הראשונה וממנו מבוצע פיצול איני רואה בעיה.
  3. ריכזת בשאלה 2 מצבים שונים וחבל, כעת איני יודע למה ביקשת שאשיב. 
  4. איני רואה סיבה ליצר מידרג בין ההגנות. הגנת עומס יתר ניתנת להתקנה בכל נקודה של המעגל לכן בכל מקרה יוגבל הזרם ל- 16A לכל היותר. בין מא”זים אין סלקטיביות בקצר ולכן בקצר יפסקו שניהם. לפיכך מספיק מא”ז ל-16 אמפר בתחילת המעגל ומפסק ללא הגנות בסופו. באשר לצינור למיטב ידיעתי קוברה אינו כבה מאליו ולכן ההתקנה הנ”ל אינה חוקית.