#128251
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

זה לא כתוב זו התקנה נאותה.

כמו שכבתי קודם: ן יש להתקין שרוול על נעל הכבל כדי למנוע השארת קצה שמאפשר מגע מקרי וכן לאפשר סריקה תרמית של אזור שאינו מבריק. חומר מבריק גורם להחזרות ולקשיים במדידת טמפרטורה. חייבים להרחיב את הלימוד בנושא סריקה תרמית ולהבין שלא ניתן לבצע סריקה נאותה על חומר שיש ממנו החזרות.