#128255
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

ההנחיות מקורן בתקנות החשמל הארקות יסוד.

בכל טבעת גישור מתקינים יציאות חוץ (קוצים) בארבעת פינות המבנה. יציאות החוץ מאפשרות לחבר הרחבות עתידיות של המבנה להארקת המבנה, חיבור שירותים חיצוניים ובדיקת רציפות הטבעת.

מניסיוני התנגדות אופיינית בין קוצים שרותכו כהלכה וטבעת גישור שמגושרת בריתוכים מתאימים אינה אמורה לעלות על 0.2 אום.