#128256
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מגע מקרי פרושו שידו של אדם שמתחזק את הלוח או מבצע מדידה בלוח, עלולה לגעת בחלק מתכתי שמחובר למתח שאינו מבודד. (בכל לוח או מתקן חשמלי חייבת להיות הגנה  ממגע מקרי בחלק חי חשוף).

ניתן לבצע סריקה תרמית אך ורק לחלקים שאינם מבריקים (כמו שכתבתי קודם נושא סריקה תרמית מחייב הבנה ולימודים). 

בסריקה תרמוגרפית מודדים את הקרינה הבוקעת מהגוף החם. המטרה הינה מדידת הקרינה הנפלטת בלבד ללא השפעות של קרינה מוחזרת או עוברת. הקרינה מתורגמת במצלמה לטמפרטורה.
בין גופים הבנויים מחומרים זהים בטמפרטורה זהה ושטח הפנים שונה – האחד בעל מקדם אמסיביות (מקדם הפליטה) 90% והשני מצופה בחומר בעל מקדם אמסיביות של 5%, יתקבל הבדל מאוד משמעותי בשיעור קרינתם. לפיכך יתקבל בניהם הבדל גדול מאוד בטמפרטורה המוצגת על ידי המצלמה למרות שהיא זהה.

חומרים מבריקים הם בעלי מקדם אמיסיביות נמוך ולכן הטמפרטורה שתראה המצלמה שגויה לחלוטין.