#128259
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אין סיבה שהמפסק יפסק לעתים קרובות אלא אם כן ישנה העמסת יתר.

יתכן וקיים חיבור של אחד הדיירים למטרות פרטיות ויתכן שחוברה עמדת טעינה לרכב חשמלי.

נדרשת בדיקה מעמיקה של חשמלאי כדי לזהות את הסיבה המדוייקת.