#128264
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אם כל המעגלים בלוח מוגנים על ידי מפסק הפחת כולל המעגלים העתידיים, אין סיבה להוסיף מפסק פחת עבורם.

ניתן לפצל את המעגלים בין מפסקי פחת שונים כדי למנוע הפסקת כלל צרכני המתקן בעת תקלה של זרם דלף או קצר לאדמה באחד המעגלים