#128282
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

תקן ישראל 1173 אינו תקן רשמי ולכן ההנחיות המפורטות בו הן בגדר המלצה תקן IEC 62305-3 הינו עדכני הרבה יותר והוא מתייחס למערכות הגנת ברקים גם באזורים בהם רמת הברקים ומסוכנותם גבוהים בהרבה מבארץ.

במקומות אלה גם מתקינים Air termination לקליטת הברקים ולהגנה על ציוד חשמלי ומתכתי שנמצא על גג המבנה.