#128284
arielsegal
מנהל בפורום

איני מכיר דרישה כזו לכן לא ברורה לי שאלתך

מניח שהתכנון הנכון הוא למנוע חיבור בין מוליך האפס ביציאת מערכת האל פסק לבין מוליך אפס שמגיע ממקור עוקף.