#128293
Samy
משתתף

לניסניס שלום רב 

השינוי היחיד במקרה שלך הוא שלאחר חיבור הבית ולוח החלוקה להספקה, נדרש להשלים את החיבור של עמדת הטעינה ולהזמין בודק פרטי לבדיקת עמדת הטעינה. 

בהצלחה 

סמי רז