#128294
Samy
משתתף

לכל חברי הפורום

הבעיה פשוטה יותר לדעתי 

מתקן עם סכנה מוגברת מחייב פחת 

ומקלחת בכל מקום נחשבת למקום עם סכנה מוגברת 

אז אפילו אם לא מופיע בתקנות נקודה מסויימת 

יש להפעיל את השכל הישר ולדרוש ולהתקין  פחת 

בהצלחה לכולם 

סמי רז