#128298
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. ההתקנה המתוארת מאולתרת מדי לטעמי.
  2. אפשרי לחבר את נקודת ההארקה בגנרטור ליציאת חוץ (קוץ) מטבעת הגישור. יש לעשות זאת באמצעות חיבור איכותי וטוב ומוגן מפגיעה מכנית.
  3. מציע להתקין לוחון שמכיל מבטח מתאים ומפסק פחת ומספר בתי תקע להזנת הצרכנים שחשבת לחבר. מציע להתקין גם שקעי USB בלוח.
  4. מציע לחשוב על אפשרות שימוש בגנרטור שפועל באמצעות סוללות ולא גנרטור סובב הפועל בבנזין.