#128300
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אני מעריך שהתאורה מחוברת לאותו מעגל.

בלי לבדוק קצת קשה לי לדעת מהי הסיבה אך דומני שמדובר בחיבור רופף בלוח או בקופסת החיבורים.

מציע לבדוק את החיבורים ולחזקם באמצעות מברג עם מדידת מומנט.