#128302
Islamza
משתתף

שלום רב,

בקשר למה למשפט האחרון של אריאל

הכוונה לחבר מפסק אוטומטי רק בלוח המזין זה לא לפי התקן 

או שהכוונה שאי אפשר לעשות שינוי על ידי חשמלאי אחר חוץ מהיצרן של הלוח