#128306
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

שינויים בלוחות בתקן 61439 יכול לבצע אך ורק יצרן הלוח בהתאם למדיניות המקום הפנוי שמוקצה בלוח לטובת הרחבה עתידית. אם הוקצה מקום מתאים והיצרן מאפשר לנצל מקום זה להתקנת המפסק האוטומטי המתאים לצרכים, אין מניעה לבצע זאת.