#128332
MalkaEli
משתתף

היי, באותו עניין של מוגן מים, האם לוח שירות שכולל שקעים חד\תלת פאזי

עם או בלי מא”זים\מ. מגן בלוח, מספיק רמת אטימות ip44?

הלוח תחת כיפת השמיים.